Ginkgo, com ja és tradició, per a fomentar el consum de fruita,
col.labora amb el seu taller de broquetes, en el marc de les activitats
que organitza l’Ajuntament, dins del programa de festes nadalenques
“juguem jugant”.
Aquest any es van consumir més de 200 broquetes que
van confeccionar els nens, a gust de cadascú, escollint entre 5 fruites
diferents