Moltes gràcies al taller de Gironella, fil i agulla, i les dones que van col · laborar en la confecció de coixins del cor.