El braç es pot edematitzar després d’un buidat axilar perquè els vasos y ganglis limfàtics han estat extrets (necessàriament) i a conseqüència l´organisme té una capacitat menor per combatre una infecció en l´extremitat superior corresponent.
És necessari prendre totes les mesures possibles, perquè es podrien produïr infeccions greus i augmentar l´edema.