Gràcies a les dones de Borredà, que van dedicar el seu temps a aquest taller, per confeccionar 20 coixins del cor, i l’Ajuntament que va col · laborar facilitant el`local dels tallers´i el material per poder confeccionarlos,al alcalde Joan Roma i Conill, que va dedicá les frases d’ànim que acompanyen cada coixí.